Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2012

Kaxen
Survive now
Cry later

June 07 2012

Kaxen
8315 32c4
Kaxen
8354 f05a
Reposted frommachamfakami machamfakami
Kaxen
8378 4d9b
Reposted fromceletto celetto
Kaxen
stop worrying
Reposted fromorson orson
Kaxen
Uwiodła mnie przepaść, jednego spojrzenia
— 4 pory, Hey
Reposted frominezol inezol
Kaxen
8538 a88e
Reposted fromlittle-monster little-monster
Kaxen
8571 c95d
Reposted fromuwagauwaga123 uwagauwaga123
Kaxen
8606 aadd
m
Kaxen
Kaxen
8962 e182
Kaxen
9021 c6e5
Reposted fromverdantforce verdantforce
Kaxen
Kaxen
-Pełno jest tych, których być nie powinno.- Przypierdol z półobrotu może w końcu znikną
Kaxen
Nie zmieniaj się.- Powiedział, mając nadzieję, że jego obawy się nie spełnią i ona pozostanie tą osobą, która pamięta i chce pamiętać
Kaxen
    Powoli zapadał zmrok, szum wody wydawał się najlepszą rzeczą jaką w tej chwili miał. Usiadł na deskach pomostu, spuścił nogi i czekał na spotkanie, na które było już za późno.

June 05 2012

Kaxen
Można byłoby ustalić w końcu dokąd mam iść.
Kaxen
A teraz proszę, usiądź obok mnie i chociaż przez chwilę udawajmy, że jest tak jak powinno.

June 01 2012

Kaxen
I nie ma lekarstwa na wspomnienia
Twoja twarz jest jak melodia,
Nie chce wyjść z mojej głowy,
Twoja dusza mnie nawiedza i mówi,
Że wszystko w porządku,
Ale chciałbym być martwy.
I nigdy więcej się nie obudzić.
Kaxen
I poświęcę swoje życie, będziesz widziała jak krew odpływa z żył, odpada duch, a niebo zajdzie chmurami, które zawsze będą twoim cieniem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl